• Kantine Reglementen

  Alcohol en roken

  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

  Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het boventerras.

  Tijdens voetbalwedstrijden is het verplicht op het terras gebruik te maken van plastic glazen. Langs de lijn is tijdens de wedstrijden geen alcoholgebruik toegestaan.

   Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  -      Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van jeugdspelers.

  -      Personen jonger dan 18 jaar.

  -      Personen die agressief gedrag vertonen.

  Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

  Roken

  Er is een geheel rookverbod in de kantine, bestuurskamer, als mede keuken en kleedkamers en toiletten. Op het terras buiten de kantine is een speciale rookruimte gemaakt. Houdt deze schoon a.u.b.

  Openingstijden en schenktijden

  De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:

  Zaterdag: 08:30 - 19:00 uur.

  Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:

  Zaterdag: 13:00 - 19:00 uur.

  Bij doordeweekse wedstrijden tot 2 uur na afloop van de wedstrijd

  Kwalificatienormen en instructie verantwoordt alcoholgebruik voor barvrijwilligers

   Voor de barvrijwilligers zij de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

   Barvrijwilligers:

  -      Zijn tenminste 18 jaar oud.

  -      Hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd

  -      Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd

  -      Zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleven)

   Richtlijnen met betrekking tot alcohol:

  -      Voor 13:00 uur worden geen alcoholhoudende dranken geschonken.

  -      E wordt geen alcohol geschonken aan:

           - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van jeugdspelers

           - Personen jonger dan 18 jaar.

           - Personen die agressief gedrag vertonen                          

  Vergaderingen/ bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat

  Vergaderingen worden zoveel mogelijk in de bestuurskamers gehouden. Het wedstrijdsecretariaat is allen toegankelijk voor trainers, leiders en scheidsrechters. De koffie, thee en frisdrank noteert men op de turflijst, frisdranken staan in de koelkast. Na gebruik van deze ruimtes hoort men deze netjes en schoon achter te laten.

  Overige huisregels

  Het is niet toegestaan met voetbalschoenen de kantine te betreden.

  Sporttassen dienen te worden geplaatst in het tassenrek in de hal van de kantine.

  Na een training of wedstrijd dient de kleedkamer te worden aangeveegd. In geval van een wedstrijd dient ook de kleedkamer van de tegenstander te worden aangeveegd.