• De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

  De contributie bedraagt voor het seizoen 2020/2021:

     * Mini's (spelen nog geen competitie)                 €   48,75

     * Jeugdleden (geboren vanaf 2008)                   €   97,50

     * Jeugdleden (geboren in 2002 t/m 2007)          € 115,00

     * Seniorleden (geboren t/m 2001)                     € 175,00

     * Trainingsleden (geboren t/m 2001)                 €   87,50

     * Donateurs                                                    €   42,50.

   

  Opmerkingen: 
  • Contributie dient betaald te worden binnen 1 maand na ontvangst van de contributienota.
  • Kopie legitimatie meesturen. Digitale pasfoto s.v.p. sturen naar secretaris@svl-voetbal.nl

  De persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenregistratie SVL, facturatie, contributie en voor de sport gerelateerde mailing. Indien noodzakelijk voor de bondsregistratie. Zie ook de privacy verklaring op de website svl-omni.nl/algemeen of met het volgende adres http://svl-omni.nl/downloads/privacy verklaring SVL.pdf

  SVL verplicht leden (of de ouders/verzorgers van leden) niet tot het uitvoeren van taken, maar heel veel leden (of de ouders/verzorgers van leden) voeren als vrijwilliger allerlei grote en kleine taken uit. Zonder deze vrijwillige inzet kan de vereniging niet draaien. Misschien wil jij ook iets doen voor onze vereniging

  Ondersteuning bij laag inkomen

 • Aanmelden of Afmelden

  Aanmelden

  Heeft u of uw kind interesse om lid te worden bij SVL? Stuur dan een e-mail naar secretaris@svl-voetbal.nl en vermeld de naam, contactgegevens en geboortedatum. Ook bij eventuele vragen over een lidmaatschap kunt u hier terecht.

  AFmelden

  Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schiftelijk te gebeuren. Mail een volledig en ondertekend afmeldformulier naar secretaris@svl-voetbal.nl (staat vermeld op het aan/afmeldformulier). Mondelinge afmeldingen bij wie dan ook hebben geen geldigheid en u kunt zich hier niet op beroepen!

  Opzegtermijn
  Afmelden voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen voor aanvang hiervan (begin seizoen: 1 juli, afmelden voor: 1 juni). Seniorleden zijn automatisch lid voor een heel seizoen. Voor jeugdleden geldt tijdens het seizoen een opzegtermijn van 4 maanden.