• De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
  De contributie bedraagt voor het seizoen 2023/2024:

  Mini leden (spelen nog geen competitie)       €53,75
  Jeugdleden (geboren vanaf 2011)                €107,50
  Jeugdleden (geboren in 2005 t/m 2010)       €135,00
   Seniorleden (geboren t/m 2004)                 €195,00
  Trainingsleden (geboren t/m 2004)               €97,50
  35+ leden (vrijdagavond)                            €97,50
  Donateurs                                                   €45,00

  Opmerkingen: 

  * De contributie dient betaald te worden binnen 1 maand na ontvangst van de contributienota.
  * Bij blessures is de normale contributie verschuldigd. Bij een langdurige blessure (meer dan ½ jaar)
  kan schriftelijk bij de secretaris om een gedeeltelijke restitutie van de contributie worden gevraagd.
  * Kopie legitimatiebewijs meesturen. Digitale pasfoto s.v.p. sturen naar secretaris@svl-voetbal.nl


  De persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenregistratie SVL, facturatie, contributie en voor de sport gerelateerde mailing. Indien noodzakelijk voor de bondsregistratie. Zie ook de privacy verklaring op de website svl-omni.nl/algemeen of via deze link.

  SVL verplicht leden (of de ouders/verzorgers van leden) niet tot het uitvoeren van taken, maar heel veel leden (of de ouders/verzorgers van leden) voeren als vrijwilliger allerlei grote en kleine taken uit. Zonder deze vrijwillige inzet kan de vereniging niet draaien. Misschien wil jij ook iets doen voor onze vereniging!

  Ondersteuning bij laag inkomen

 • Aan- of afmelden

  Aanmelden
  Heeft u of uw kind interesse om lid te worden bij SVL? Stuur dan een volledig en ondertekend aan-/afmeldformulier naar secretaris@svl-voetbal.nl (adres staat vermeld op het aan/afmeldformulier).Ook bij eventuele vragen over een lidmaatschap kunt u ook hier terecht.

  Afmelden
  Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Mail een volledig en ondertekend aan-/afmeldformulier naar secretaris@svl-voetbal.nl (adres staat vermeld op het aan/afmeldformulier). Mondelinge afmeldingen bij wie dan ook hebben geen geldigheid en u kunt zich hier niet op beroepen!

  Opzegtermijn
  De opzegtermijn is voor het einde van het seizoen (uiterlijk 31 mei). Seniorleden zijn automatisch lid voor een heel seizoen. Voor jeugdleden geldt tijdens het seizoen een opzegtermijn van 4 maanden.