• SVL: Nieuwjaarswens

  Beste SVL’ers,

  Allereerst willen we jullie alle geluk en gezondheid toewensen voor het nieuwe jaar.

  Graag hadden we jullie op een gezellige nieuwjaarsreceptie persoonlijk de hand willen schudden, op de schouder willen slaan en willen omhelzen. De omstandigheden maken dit nu eenmaal onmogelijk.

  Op dit moment zijn er zoveel dingen die we moeten missen: het samen langs de lijn een wedstrijd kijken, gezellig in de kantine doorzakken en een praatje met elkaar maken. Alles wat zo vanzelfsprekend was, is dat niet meer. Al die dingen die SVL zo’n  mooie vereniging maken, kunnen nu even niet. SVL’ers, laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet kwijtraken. Dan kunnen we, hopelijk op niet al te lange termijn, samen de draad weer oppakken.

  Laten we letten op wat zo belangrijk is, je gezondheid en die van anderen. We moeten met zijn allen door die zure appel van beperkingen en maatregelen heen. Hopelijk kunnen we volgend jaar om deze tijd terugkijken op leuke wedstrijden, gezellige bijeenkomsten en…….. een mooi jubileum.

  Jazeker, dit jaar bestaat ons mooie kluppie 60 jaar! Er is een jubileumcommissie en die is ook al een paar keer bij elkaar gekomen. Hoe mooi zou het zijn, als we in de loop van 2021 met zijn allen in goede gezondheid een mooi feest kunnen vieren. Wij blijven hier positief en optimistisch naar uitkijken.

  In deze tijd zijn de dingen soms verdrietig, vervelend, lastig of ingewikkeld. Laten we elkaar, waar mogelijk, steunen en helpen. En denk dan ook eens aan die mensen die de vereniging een warm hart toedragen: onze sponsoren. Als het mogelijk is, koop dan bij hen.

  Tenslotte wensen wij jullie nogmaals een goed 2021. Hou vol, let op jezelf en elkaar!

  Bestuur

  SVL Voetbal