• SVL CORONA UPDATE 5 MEI

  Beste SVL’ers,

  Zoals we in de Corona update van 26 april berichtten, zijn op sommige vlakken maatregelen versoepeld. Jongeren t/m 18 jaar mogen weer gaan sporten.

  De afgelopen tijd hebben het bestuur en de Jeugdcommissie eraan gewerkt om voor de jeugd het voetballen bij SVL op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken.

  Er is een plan gemaakt, dat bij de Gemeente is neergelegd. Verder zijn er regels en instructies opgesteld voor spelers, ouders/verzorgers, trainers en begeleiders.

  Op woensdag 6 mei starten de jeugdtrainingen weer!

  Wij zijn hier uiteraard blij mee. We willen er wel op wijzen, dat we nog steeds rekening moeten houden met best veel regels. We hebben daarbij te maken met de Gemeente, de protocollen van de KNVB en de RIVM maatregelen. Voorwaarde voor een veilige en succesvolle herstart is, dat we ons bewust zijn van deze regels en ons er ook aan houden. Vanuit de club zelf en ook vanuit de Gemeente wordt toezicht gehouden en waar nodig ingegrepen.

  Hieronder vinden jullie een “samenvatting” van de belangrijkste uitgangspunten en regels.

  Regels en uitgangspunten (voor spelers, trainers, begeleiders, verantwoordelijke vrijwilligers)

  • Volg de aanwijzingen en instructies van de verantwoordelijke SVL vrijwilligers op;
  • Blijf thuis, als jij of een gezinslid verkouden of grieperig bent. Blijf ook thuis als iemand in jouw gezin/huishouden positief getest is op Corona (COVID-19);
  • Spelers t/m 18 jaar mogen trainen. Vanaf 19 jaar mag dat niet!
  • De toegang tot het sportpark gaat via de fietsenstalling;
  • Ouders/verzorgers mogen niet mee het sportpark op. Dat geldt ook voor toeschouwers en andere belangstellenden. Er zijn instructies voor halen en brengen;
  • Kantine en kleedkamers zijn gesloten. Douchen is niet mogelijk;;
  • In principe mag er geen gebruik worden gemaakt van de toiletten, alleen bij hoge nood en uitzondering;
  • EHBO spullen staan klaar in het wedstrijdsecretariaat/Mockhok. Er zijn ook handschoenen beschikbaar;
  • Kom op de afgesproken tijd (maximaal 10 minuten voor aanvang training, niet eerder) en kom op tijd. Het hek gaat dicht;
  • Kom in sportkleding. Omkleden is niet mogelijk;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw gezin/huishouden, (uitzondering kinderen tot en met 12 jaar onderling);
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • Was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Was ook je handen met water en zeep na bezoek aan de sportlocatie;
  • Zorg voor een eigen bidon of drinkbeker en gebruik die alleen zelf;
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen, doe geen high-fives;

  Specifiek voor de spelers

  Spelers t/m 12 jaar:

  Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen. Zij moeten wel letten op 1,5 meter afstand tot de trainers/leiders.

  Spelers van 13 t/m 18 jaar:

  Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 meter afstand tussen spelers onderling en leiders en trainers.

  Verder:

  • Spelers mogen de bal niet aanraken met de handen. Een uitzondering is de keeper, maar alleen als hij (keepers)handschoenen draagt;
  • Vermijd het “koppen” van de bal zoveel mogelijk;
  • Het is niet toegestaan om te spugen of je neus te snuiten op het veld.
  • Ga na afloop van de training meteen naar huis.

  N.B.

  Als een speler zich niet houdt aan de regels en aanwijzingen, kan hij/zij van de training worden verwijderd. Er wordt in zo’n situatie ook contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

  Tenslotte:

  Maximaal 2 vrijwilligers (trainers/leiders) verzorgen de  training op het veld.

  Bij elke trainingsgroep hoort ook een zogenoemde Corona Aanspreekpersoon/Toezichthouder, (CAT). Deze is herkenbaar aan een oranje hesje.

  Na afloop van de training worden de gebruikte trainingsmaterialen schoon gemaakt (met een desinfecterende vloeistof). Dit geldt ook voor toiletten, deurklinken etc.

  Op 6 mei gaan we starten. De eerste periode zullen naast de trainers, begeleiders en CAT ook bestuursleden en leden van de Jeugdcommissie op het sportpark aanwezig zijn.

  Als het nodig en mogelijk is, zullen we uitgangspunten en regels aanpassen.

  Daarbij blijft optimale veiligheid voorop staan.

  We roepen iedereen op, om mee te werken aan een soepele herstart!

  Na de opstartperiode gaan we kijken, of we ook niet-leden de mogelijkheid kunnen bieden om mee te komen trainen. Dit zal op zijn vroegst vanaf 1 juni mogelijk zijn.

  Tijdens de trainingstijden van de jeugd hebben de betrokkenen toegang tot het sportpark; voor de rest blijven alle beperkende maatregelen voor het sportpark van kracht.

  Jeugdleden, veel plezier bij de herstart!

  Vriendelijke groet,

  Bestuur en Jeugdcommissie