• “It giet oan” oftewel het begint weer

  Het is september; de bal rolt weer en de eerste wedstrijden "œom het echie" (beker) worden alweer gespeeld.

  Als SVL-l™ers zijn wij trots op ons kluppie, de resultaten die we met onze teams bereiken en al die vrijwilligers die zich belangeloos inspannen voor de vereniging.

  Langs deze weg wil ik aandacht vragen voor een groep vrijwilligers die actief zijn rond de wedstrijden van ons eerste team: de ordehandhavers.

  Deze groep vrijwilligers draagt er aan bij, dat de wedstrijden van het eerste soepel en in een goede sfeer verlopen. Zij treden op als "œgastheer" voor de bezoekers van het sportpark; zij leiden het parkeren bij het sportpark in goede banen en..... zij zien toe op het naleven van de regels van de KNVB.

  De KNVB hanteert een aantal duidelijke, strenge regels die bijdragen aan het ordelijk verlopen van de wedstrijden.

  Die regels gaan onder andere over vuurwerk, het gebruik van alcohol, glas en blik buiten de kantine.  De meeste mensen weten het intussen wel.

  Waarnemers van de KNVB bezoeken wedstrijden en controleren, of de regels nageleefd worden. Bij overtreding worden hoge boetes opgelegd (meer dan 1000 euro) en bij herhaling kunnen zelfs punten in mindering gebracht worden.

  Dit willen wij natuurlijk niet. Daarom zien onze ordehandhavers er op toe, dat de regels nageleefd worden. We spreken er mensen op een vriendelijke manier op aan en vragen hun medewerking.

  De ordehandhavers doen dit in het belang van ons kluppie, in het belang van SVL.

  Bezoekende verenigingen reageren erg positief op de manier, waarop SVL het geregeld heeft. Zij vinden het prettig en professioneel, hoe zij ontvangen worden en dat er duidelijke, zichtbare aanspreekpunten zijn. Het is daarom best jammer, dat bij SVL zelf nog steeds leden, supporters en zelfs mede-vrijwilligers een beetje "lacherig" doen over de ordehandhavers en het eigenlijk overbodig vinden.

  Laten we elkaar vooral steunen, respecteren en waarderen voor de manier, waarop we met zijn allen ons Kluppie helpen. 

  Ik wens ons allen een mooi seizoen toe! 

  Alex Cortenbach

  Veiligheidscoordinator