• In memoriam Henk de Bruijn

    Vorige week bereikte ons het droevige nieuws, dat Henk de Bruijn op 14 mei na een kort, maar hevig ziekbed was overleden. Hij was sinds 1967 lid van onze vereniging. Geruime tijd speelde hij als linkshalf in het vijfde elftal. Henk trainde en speelde fanatiek; ook deed hij graag mee met “de derde helft”. In 1986 moest hij vanwege een ongeluk stoppen met voetbal, maar hij bleef SVL trouw. Hij was actief als leider en vlagger en is altijd donateur geweest.

    Wij wensen zijn vrouw, zoon, schoondochter, kleinkinderen en familie veel sterkte bij dit verlies.

    Bestuur, leden en vrijwilligers  SVL voetbal