• Algemene leden vergadering maandag 27 maart 2023

  Tijdstip: 20:00 uur

  Locatie: Voetbal kantine

  De agenda voor de ALV is als volgt. Algemeen/opening

  • Ingekomen stukken
  • Notulen vorige ALV (Bijlage notulen )
  • Van het bestuur  
  • Financieel verslag 2022/2023 (bijlage verkort jaar verslag)
   •  Verslag kascommissie
   • voorstel decharge van het bestuur
   • Begroting 2022/2023
    • voorstel begroting akkoord
    • Update structuur wijziging SVL
    • afdelingsverslagen
    • Verslag SSl
    • Rondvraag
    • Sluiting

  Bestuur SVL omni