• Algemene leden vergadering Digitaal 18 mei 2021,

  Door de huidige overheidsmaatregelen vanwege het nog steeds heersende coronavirus zien wij geen mogelijkheid om dit jaar bijeen te komen voor de ALV.

  We worden steeds achtervolgd door nieuwe Corona beperkingen. Als bestuur van het  SVL hebben we steeds nieuwe plannen gemaakt voor de ALV . Maar we worden telkens door Coronaveranderingen teruggefloten. Dan kunnen planningen weer in de prullenbak. Dat is niet alleen frustrerend voor ons maar zeker ook voor jullie als leden.

  We snakken naar meer ontmoetingen. Hopelijk in de 2e helft van 2021.

  In verband met de continuïteit stelt het bestuur dan ook voor de ALV 2020 schriftelijk af te doen, en terugkoppeling te geven via MS teams.

  De agenda voor de ALV is als volgt. Tevens ter verduidelijking volgt er een korte uitleg:

  • Algemeen/opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen vorige ALV (Bijlage notulen 25-11-2019)
  • Bestuur  
  • Nieuwe afdeling “volleybal”
  • Financieel verslag 2019/2020
   •  voorstel decharge van het bestuur
   • Begroting 2020/2021
    • voorstel begroting akkoord
    • Structuur wijziging SVL
    • Verslag SSl
    • Rondvraag (behandeling gestelde vragen per email)
    • Sluiting

  Meer informatie, alsmede de financiële stukken zijn/worden inmiddels per e-mail aangeboden aan alle stemgerechtigde leden. Mocht je deze e-mail ten onrechte niet ontvangen hebben, neem dan contact op met ons. (voorzitter@svl-voetbal.nl)

  De leden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 14 mei 2021 hun mening te geven over de stukken. Die reactie kan bestaan uit vragen/opmerkingen, dan wel afkeuring van de gedane voorstellen.  Reacties kunnen worden gemaild aan voorzitter@svl-voetbal.nl

  Het bestuur zal vervolgens een terugkoppeling geven via ms teams op de ALV van 18 mei 2021.

  Overigens staat het de leden uiteraard vrij om naast de vergaderstukken ook andere onderwerpen aan de orde te stellen. Ook de rondvraag verloopt dus via de mail.

  We zijn ons ervan bewust dat een fysieke vergadering meer discussiemogelijkheden geeft, maar we hopen dat deze schriftelijke vorm jullie ook uitnodigt te reageren!

  Jullie worden per e-mail geïnformeerd hoe deel te nemen aan de virtuele ALV (voor 18 mei). Controleer ook jullie SPAM-box!

  Bestuur SVL omni